• Dziś jest poniedziałek, 17 stycznia 2022r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

PŁYWALNIA

Przypominamy godziny otwarcia pływalni:

Poniedziałek - Piątek w godz. 6:00 - 22:00

Sobota  - Niedziela w godz. 8:00 - 21:00

Godziny otwarcia sauny:

Poniedziałek - Piątek w godz. 10:00 - 21:00

Sobota  - Niedziela w godz. 10:00 - 20:00

Informacja w sprawie limitu osób: Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z usług pływalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach może korzystać jednocześnie bez żadnych ograniczeń maksymalnie 30 osób, zaś każda kolejna osoba chcąca skorzystać z usług pływalni obowiązana jest przedstawić do wglądu pracownikowi pływalni Unijny Certyfikat COVID.

Podstawa prawna: § 9 ust. 31e pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2311).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pływalnia ICDS w Łomiankach w terminie od 28 maja do 05 czerwca 2021 r. będzie dostępna dla:* 

  • członków kadry narodowej Polskiego Związku Pływania, Thriathlonu i Pięcioboju nowoczesnego
  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie może przebywać nie więcej niż 52 osoby.
  • klientów indywidualnych, przy czym na basenie może przebywać nie więcej niż 52 osoby.

Godziny otwarcia pływalni:

Poniedziałek - Piątek w godz. 6:00 - 22:00

Sobota  - Niedziela w godz. 8:00 - 21:00

Otwarta sauna, zjeżdżalnia i basen rekreacyjny.

Wejścia na pływalnię odbywają się co 30 min.

Grupy zorganizowane wchodzą na pływalnię zgodnie z harmonogramem wejść.

Prosimy zapoznać się z grafikiem wolnych torów !!!

Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu oraz stosowanie się do procedur, regulaminów i poleceń pracowników ICDS w zakresie stosowania przepisów obowiązującego reżimu sanitarnego. 

*ustalenia w każdym zakresie mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane do sytuacji epidemicznej i rekomendacji rządu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pływalnia to doskonałe miejsce do relaksu i treningu. Składa się z basenu sportowego o wymiarach 25 m x 12,5 m oraz rekreacyjnego. Dla publiczności przewidziano trybuny z 559 miejscami siedzącymi

Cześć rekreacyjna składa się z brodzika dla dzieci z grzybkiem oraz 60 metrowej zjeżdżalni. Doskonałą jakość wody zapewnia system filtrów z ziemią okrzemkową oraz nowoczesna stacja dozowania środków dezynfekcyjnych oraz regulatorów odczynu pH. Podłoga całej części basenowej wyłożona jest wysokiej klasy terakotą antypoślizgową. Zaplecze pływalni stanowią dwie przebieralnie z natryskami, W.C. oraz dwiema przebieralniami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lipcu 2017 roku system uzdatniania wody basenowej został całkowicie przebudowany. Zastosowano nową metodę uzdatniania wody Austriackiej firmy SOL-UV Wessertechnik GMBH. Woda jest zdecydowanie bardziej przejrzysta, normy jakościowe są lepsze od obowiązujących w Niemczech czy Austrii. Nie ma uciążliwego zapachu chloru. Ponadto zainstalowano nowe atrakcje w basenie rekreacyjnym tj. ławkę napowietrzającą oraz urządzenie do masażu strumieniowego.

AKTUALNA JAKOŚĆ WODY BASENOWEJ (KLIKNIJ)

Godziny otwarcia:

pon. - pt.  6.00 - 22.00

(ostanie wejście do godz. 21.00)
sob. - nie.  8.00 - 21.00
(ostatnie wejście do godz. 20.00)
W ramach wejścia na pływalnię można skorzystać z sauny fińskiej w godzinach:
pon. - pt.  10.00 - 21.00
sob. - nie. 10.00 - 20.00

UWAGA!

W kasie pływalni jest możliwość wniesienia opłaty kartą!

 BILETY JEDNORAZOWE

Wyszczególnienie pakietu usług Jednostka miary Cena brutto
Koszty wejść na pływalnię
Pływalnia

pn. - pt. / godz. 15.00 - 22.00

sob. - nd. i święta / godz. 9.00 - 21.00

Bilet normalny do 45 min.

(każda kolejna minuta 0,18 zł)

9,00 zł

pn. - pt. / godz. 6.00 - 15.00

sob. - nd. i święta / godz. 8.00 - 9.00

Bilet normalny do 45 min.

(każda kolejna minuta 0,18 zł)

8,00 zł

pn. - pt. / godz. 15.00 - 22.00

sob. - nd. i święta / godz. 9.00 - 21.00

Bilet ulgowy do 45 min.

(każda następna minuta 0,13 zł)

6,00 zł

pn. - pt. / godz. 6.00 - 15.00

sob. - nd. i święta / godz. 8.00 - 9.00

Bilet ulgowy do 45 min.

(każda następna minuta 0,13 zł)

5,00 zł

 

KARNETY

Wyszczególnienie pakietu usług Jednostka miary Cena brutto
Koszty wejść na pływalnię
Pływalnia

ok. 5h - bilet normalny

ok. 7h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 60,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

50,00 zł

ok. 9h - bilet normalny

ok. 13h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 110,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

81,00 zł

ok. 13h - bilet normalny

ok. 17h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 150,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

121,00 zł

ok. 23h - bilet normalny

ok. 31h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 300,00

(ważny 60 dni od daty zakupu)

222,00 zł

GRAFIK WOLNYCH TORÓW NA PŁYWALNI (KLIKNIJ)

1. Do bezpłatnego korzystania z pływalni są uprawnione:

a) Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (zameldowane w Łomiankach) - po uzgodnieniu z dyrekcją pływalni.

b) Dzieci do lat 4

2. Do korzystania z biletów oraz karnetów ulgowych uprawnione są:

a) Dzieci powyżej 4 roku życia

b) młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

3. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są emeryci i renciści w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 - 16.00

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI

KARTY HONOROWANE NA PŁYWALNI:

fitprofit oksystem 2 multi sport plus karta dużej rodziny ogolnopolska karta seniora

 

Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Ławka napowietrzająca   Urządzenie do masażu strumieniowego  Sauna  Sauna    Sauna  Sauna  Sauna                                             Sauna