• Dziś jest niedziela, 16 czerwca 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Otwieramy pływalnię i saunę ICDS

Szanowni Państwo,

od soboty 15 stycznia 2022 r. otwieramy pływalnię i saunę.

Przypominamy godziny otwarcia pływalni:

Poniedziałek - Piątek w godz. 6:00 - 22:00

Sobota  - Niedziela w godz. 8:00 - 21:00

Godziny otwarcia sauny:

Poniedziałek - Piątek w godz. 10:00 - 21:00

Sobota  - Niedziela w godz. 10:00 - 20:00

Informacja w sprawie limitu osób:

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z
usług pływalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w
Łomiankach może korzystać jednocześnie bez żadnych ograniczeń
maksymalnie 30 osób, zaś każda kolejna osoba chcąca skorzystać z
usług pływalni obowiązana jest przedstawić do wglądu pracownikowi
pływalni Unijny Certyfikat COVID.

Podstawa prawna: § 9 ust. 31e pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 6
maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze
zm.), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. poz. 2311).