• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Skatepark otwarty!

Informujemy, że Skatepark przy ICDS został otwarty, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

UWAGA!

Mając na uwadze zmienne warunki atmosferyczne oraz prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi, zlodowaceń bądź opadów śniegu informujemy, że korzystacie Państwo z obiektu na własną odpowiedzialność. 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami jakie będą obowiązywać:
 1. 1. Liczba osób na obiekcie nie może przekroczyć 15 osób.
 2. 2. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego (1,5 m).
 3. 3. Nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
 4. 4. Zakazuje się wstępu na teren obiektu rodzicom/opiekunom .
 5. 5. Użytkowników obowiązują zapisy Regulaminu Skateparku.
 6. 6. Użytkownik przed wejściem na obiekt jak również po jego opuszczeniu ma obowiązek dezynfekcji rąk (środek do dezynfekcji dostępny na portierni ICDS).
 7. 7. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2021) oraz zaleceń pracownika ICDS będącego na zmianie.