• Dziś jest wtorek, 16 lipca 2024r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

PŁYWALNIA ICDS od 1 marca 2021 r.

PROCEDURA WSTĘPU NA PŁYWALNIĘ ICDS

 1. 1. Podczas pobytu na obiekcie obowiązuje noszenie osłon ust i nosa (nie dotyczy kąpieli i pływania), oraz zachowanie dystansu 1,5m

Maksymalna liczba osób mogąca wejść na pływalnię  = 60 osób

w saunie jednorazowo max 4 osoby.

 1. 2. Pływalnia czynna będzie w następujących godz. :

Poniedziałek- Piątek w godz. 6:00- 22:00

Sauna czynna w godz. 10.00 – 21.00

Sobota -Niedziela w godz. 8:00-21:00

Sauna czynna w godz. 10.00 – 20.00

Zjeżdżalnia czynna w godz. 10.00 – 20.00

Prosimy zapoznać się z grafikiem wolnych torów !!!

 1. 3. Harmonogram dezynfekcji szatni, przebieralni, natrysków

  (w tych godzinach prosimy nie przebywać w szatniach basenowych)

  Poniedziałek - Piątek

  Dezynfekcja

  9.00 – 9.15

  12.00 – 12.15

  15.00 – 15.15

  17.00 – 17.15

  19.30 – 19.45


   

  Sobota - Niedziela

  Dezynfekcja

  10.00 – 10.15

  12.00 – 12.15

  14.00 – 14.15

  16.00 – 16.15

  19.00 – 19.15

   

  1. 4. Trybuny pływalni są zamknięte
  2. 5. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby zdrowe
  3. 6. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych (ICDS zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt jeżeli stan zdrowia może wskazywać na  chorobę)
  4. 7. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.
  1. 8. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu na obiekt jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
  2. 9. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu .
  3. 10. Podczas pobytu w ICDS należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (minimum 1,5 m), należy stosować się do poleceń pracowników ICDS oraz do znaków i instrukcji, znajdujących się na obiekcie.
  4. 11. Przy szatni w celu zostawieniu odzieży wierzchniej i obuwia , oraz przy kasie może przebywać 1 osoba
  5. 12. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 60
  6. 13. Podczas pływania nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
  7. 14. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom
  8. 15. Korzystających z pływalni obowiązują zapisy Regulaminów i procedur obowiązujących na obiekcie ICDS
  9. 16. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek , poręczy (większość drzwi jest otwarta)
  10. 17. Zaleca się korzystać z własnych suszarek do włosów 
  11. 18. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do procedur, regulaminów i poleceń pracowników ICDS.

Dyrekcja ICDS