• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Otwieramy wszystkie baseny i saunę

29.06.2020 r. otwieramy dla Państwa wszystkie baseny oraz saunę. Zjeżdżalnia dostępna będzie w godz. 10.00 – 20.00. Maksymalna liczba osób mogąca wejść na pływalnię to 35 osób. Poniżej znajdują się informacje dotyczące godzin otwarcia oraz wytyczne związane z epidemią COVID 19.

 1. 1. Podczas pobytu na obiekcie obowiązuje noszenie osłon ust i nosa (nie dotyczy kąpieli i pływania)
 2. 2. Maksymalna liczba osób mogąca wejść na pływalnię – 35 osób:

basen sportowy max 24 osoby ( 4 osoby na 1 tor)

basen rekreacyjny max 6 osób

sauna max 3 osoby

 1. 3. Pływalnia czynna będzie w następujących godz.:


rag3 

 1. 4. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby zdrowe
 2. 5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych (ICDS zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt jeżeli stan zdrowia może wskazywać na  chorobę)
 3. 6. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.
 1. 7. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu na obiekt jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. 8. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu .
 3. 9. Podczas pobytu w ICDS należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (minimum 2 metry), należy stosować się do poleceń pracowników ICDS oraz do znaków i instrukcji, znajdujących się na obiekcie.
 4. 10. Przy szatni w celu zostawieniu odzieży wierzchniej i obuwia , oraz przy kasie może przebywać 1 osoba
 5. 11. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 35

( na jednym torze mogą przebywać maksymalnie 4 osoby w basenie rekreacyjnym 6 osób a w saunie 3 osoby ).

 1. 12. Podczas pływania nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
 2. 13. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom
 3. 14. Trybuny pływalni zostają zamknięte do odwołania
 4. 15. Korzystających z pływalni obowiązują zapisy Regulaminów obowiązujących na obiekcie ICDS
 5. 16. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek , poręczy (większość drzwi jest otwarta)
 6. 17. Zaleca się korzystać z własnych suszarek do włosów 
 7. 18. Na terenie ICDS w okolicach szatni ogólnej, kas i suszarek usunięte zostają ławy i siedziska *
 8. 19. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do regulaminów i poleceń pracowników ICDS.

* - w związku z koniecznością przestrzegania ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 czerwca 2020 r.