• Dziś jest poniedziałek, 08 marca 2021r.
 • bip
 • łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • 22 751 04 74
 • icds@icds.pl
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Otwieramy Skatepark.

Skatepark od dnia 26.05.2020 r.

będzie czynny na zasadach sprzed ogłoszenia pandemii z następującymi obostrzeniami...

 1. Liczba użytkowników na obiekcie nie może przekroczyć 16 osób.
 2. Obiekt będzie dezynfekowany rano, po południu w godz. 14:30 – 15:00 (przerwa techniczna) oraz wieczorem.
 3. Użytkowników nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy na obiekcie.
 4. Zakazuje się wstępu na teren obiektu rodzicom/opiekunom .
 5. Użytkownik przed wejściem na obiekt jak również po jego opuszczeniu ma obowiązek dezynfekcji rąk (środek do dezynfekcji dostępny w portierni ICDS).
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. oraz do Instrukcji Użytkowania Skateparku.
 7. Użytkownicy korzystają z urządzeń Skateparku na własną odpowiedzialność.