• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Akademia Pływania ICDS

 

Ruszyły zapisy do Akademi Pływania ICDS.

Akademia Pływania ICDS zaprasza na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży

 

 
 
Xerox Scan 03092021150006
 

cENNIK NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

aKADEMIA nAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA PROWADZĄCY