• Dziś jest wtorek, 16 lipca 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Zapraszamy do korzystania z bieżni!

Informujemy, że bieżnia przy ICDS została otwarta, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ze względu na nowopowstałą halę pneumatyczną, udostępnione zostają jedynie skrajne dwa tory (tor 3 i 4).
Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie w okolicy wyjść ewakuacyjnych z hali pneumatycznej.

UWAGA!

Mając na uwadze zmienne warunki atmosferyczne oraz prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi, zlodowaceń bądź opadów śniegu informujemy, że korzystacie Państwo z obiektu na własną odpowiedzialność. 

 
Prosimy o zapoznanie się z procedurami jakie będą obowiązywać:
  1. 1. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego (1,5 m).
  2. 2. Nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
  3. 3. Użytkownik przed wejściem na obiekt jak również po jego opuszczeniu ma obowiązek dezynfekcji rąk (środek do dezynfekcji dostępny na portierni ICDS).
  4. 4. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2021) oraz zaleceń pracownika ICDS będącego na zmianie.