• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Otwieramy pływalnię

Pływalnia ICDS wznawia działalność od dnia 15 czerwca 2020 r. z zachowaniem przepisów sanitarnych związanych z panującą na terenie kraju epidemią COVID-19.

Dostępny będzie wyłącznie BASEN SPORTOWY (basen rekreacyjny, zjeżdżalnia i sauna pozostają zamknięte).

 

PROCEDURA WSTĘPU NA PŁYWALNIĘ ICDS od 15.06.2020 r.

 1. 1. od 15.06.2020 r. dostępny będzie wyłącznie BASEN SPORTOWY *

(basen rekreacyjny, zjeżdżalnia i sauna pozostają zamknięte)

 1. 2. Podczas pobytu na obiekcie obowiązuje noszenie osłon ust i nosa (nie dotyczy kąpieli i pływania)
 2. 3. Maksymalna liczba osób mogąca wejść na pływalnię – 24 ( 4 osoby na 1 tor) *
 3. 4. Pływalnia czynna będzie w następujących godz.:

Tabela 

5. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby zdrowe

 1. 6. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych (ICDS zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt jeżeli stan zdrowia może wskazywać na  chorobę)
 2. 7. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.
 1. 8. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu na obiekt jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. 9. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu .
 3. 10. Podczas pobytu w ICDS należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (minimum 2 metry), należy stosować się do poleceń pracowników ICDS oraz do znaków i instrukcji, znajdujących się na obiekcie.
 4. 11. Przy szatni w celu zostawieniu odzieży wierzchniej i obuwia , oraz przy kasie może przebywać 1 osoba
 5. 12. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 24 ( na jednym torze mogą przebywać maksymalnie 4 osoby).
 6. 13. Wejścia dla klientów indywidualnych odbywają się zgodnie z harmonogramem (zarządzający obiektem ICDS może dokonywać zmian harmonogramu)
 7. 14. Maksymalny czas pobytu na płycie basenu oraz w szatniach określa harmonogram, koniec czasu pobytu na płycie basenu będzie wyznaczał sygnał dźwiękowy
 8. 15. Po opuszczeniu płyty basenu należy udać się do szatni (nie należy przedłużać pobytu w szatni)
 9. 16. Podczas treningów grup zorganizowanych na płycie basenu  przebywać mogą jedynie zawodnicy z trenerem, który odpowiada w pełni za grupę jak i za dezynfekcję
 10. 17. Podczas pływania nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
 11. 18. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom
 12. 19. Trybuny pływalni zostają zamknięte do odwołania
 13. 20. Korzystających z pływalni obowiązują zapisy Regulaminów obowiązujących na obiekcie ICDS
 14. 21. Zabrania się prowadzenia indywidualnej nauki pływania.
 15. 22. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek , poręczy (większość drzwi jest otwarta)
 16. 23. Zaleca się korzystać z własnych suszarek do włosów 
 17. 24. Na terenie ICDS w okolicach szatni ogólnej, kas i suszarek usunięte zostają ławy i siedziska *
 18. 25. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do regulaminów i poleceń pracowników ICDS.

* w związku z koniecznością przestrzegania ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 czerwca 2020 r.