• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Turniej Sędziów Oldboyów

W dniu 25 stycznia 2020 r. w Hali ICDS przy ul. Staszica 2 w Łomiankiach odbył się XI Turniej Sędziów Oldboyów im. Henryka Rumniaka.

Turniej został rozegrany pod Patronatem Honorowym Burmistrza Łomianek. Organizatorem turnieju była Komisja Sędziowska delegatury Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie.
W wydarzeniu udział wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy:
- grupa A – Komisja Sędziowska Warszawa, Komisja Sędziowska Płock, Komisja Sędziowska Siedlce, Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej,
- grupa B – Komisja Sędziowska Radom, Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Komisja Sędziowska Ciechanów-Ostrołęka, Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali:
- Małgorzata Żebrowska – Piotrak – Burmistrz Łomianek i Patron Honorowy Turnieju,
- Zdzisław Łazarczyk – Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,
- Urszula Rumniak – żona Henryka Rumniaka - Patrona Turnieju.
Ostateczne wyniki XI Halowego turnieju w piłce nożnej sędziów oldboyów im. Henryka Rumniaka o Puchar Prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wyglądają następująco:
1. Komisja Sędziowska Warszawa,
2. Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego ZPN,
3. Komisja Sędziowska Ciechanów – Ostrołęka,
4. Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN,
5. Komisja Sędziowska Płock,
6. Komisja Sędziowska Radom,
7. Kolegium Sędziów Łódzkiego ZPN,
8. Komisja Sędziowska Siedlce.