• Dziś jest piątek, 19 sierpnia 2022r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Rozbudowa Parku Linowego

Projekt pn. "Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki" został wybrany do dofinansowania 24 czerwca 2019 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaMazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Projekt zakłada montaż aktrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. W ramach rozbudowy parku (rozszerzenia jego funkcjonalności) planowana jest budowa 10 przeszkód dla najmłodszych w ramach modułowego parku linowego, zawieszonych na wys. do 50 cm oraz Koła młyńskiego („chomika”) napędzanego siłą grawitacji. W jednym czasie z nowych elementów parku będzie mogło korzystać nawet 40 osób.
 Dofinansowanie obejmie doposażenie istniejącego parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, dla których obecne trasy wspinaczkowe są niedostępne. Zadanie to wpisuje się w jedno z głównych przedsięwzięć LSR wsparcia modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Głównym celem operacji jest poprawa dostępności parku linowego dla wszystkich potencjalnych użytkowników wzmacniająca gminną sferę rekreacji oraz przyczyniająca się do poprawy jakości życia mieszkańców. Doposażony park linowy przyczyni się do wszechstronnego psychofizycznego rozwoju najmłodszych dzieci, wzmocni poczucie bezpieczeństwa użytkowników parku, a przez swoją ogólną dostępność wpłynie na lepsza integracje mieszkańców oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej. Zakończenie realizacji operacji planowane jest na czerwiec 2020 r. Modernizowany park linowy będzie miejscem ogólnodostępnym, niekomercyjnym, udostępnianym wszystkim zainteresowanym. 
Obecnie park złożony jest z 3 tras: szkoleniowej – obejmującej 4 konkurencje, mające na celu sprawdzenie wiedzy korzystających i zastosowanie jej w praktyce, łatwej – 21 konkurencji nawieszonych na wysokości 2 - 2,5 metra (dzieci pow. 120 cm i dorośli), standard – 26 konkurencji umiejscowionych na wysokości 4 - 5 metrów (dzieci pow. 150 cm. i dorośli).
 
chomik
park modułowy